Hội thao, văn nghệ, nghỉ dưỡng

10/08/2017 10:09 SA  -   727
Các Trại sáng tác trong nhiều năm qua đã hoàn thành vai trò hỗ trợ các văn nghệ sĩ thai nghén ra các tác phẩm.

Với mong muốn làm sao để phục vụ các văn nghệ sĩ một cách tốt nhất, đưa Trại sáng tác trở thành một ngôi nhà “nuôi dưỡng” các văn nghệ sĩ một cách tốt nhất, hỗ trợ để họ sáng tạo ra các tác phẩm tốt phục vụ nhân dân, đất nước, mới đây, những người quản lý Trại sáng tác đã tổ chức hội thảo Nâng cao hiệu quả của Trại sáng tác. Tới đây, đề án “Công bố các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật đã được sáng tác tại các Nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức trong giai đoạn 2011 – 2016” cũng được tổ chức để những tác phẩm ra đời ở các Trại sáng tác đến được với công chúng.