Tổ chức thăm quan du lịch cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2017

10/08/2017 10:14 SA  -   759
Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động được thăm quan du lịch, nghỉ dưỡng tại các khu danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử ở trong và ngoài nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn công ty.

- Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động được hưởng chế độ là 2.500.000 đồng/1 người theo Qui chế chi tiêu nội bộ. Đối với các trường hợp mới ký hợp đồng lao động, Công ty sẽ căn cứ vào số tháng làm việc để chi hỗ trợ tiền thăm quan nghỉ mát.
- Công ty bố trí xe đi lại cho các đoàn theo kế hoạch (xe 51 chỗ, xe 34 chỗ và xe 12 chỗ). Trường hợp đặc biệt nhiều đơn vị đăng ký cùng ngày, Công ty đồng ý cho thuê xe ngoài và hỗ trợ 50% tiền thuê xe. Các trường hợp đăng ký đi tàu đường sắt, công ty hỗ trợ 50% tiền vé loại chỗ ngồi mềm. Các chuyến đi thăm quan du lịch nước ngoài công ty hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu.