Sản phẩm

CẦU CHÌ ỐNG ELIMSAN

Đăng ngày :  10/08/2017

Lượt xem :  965

Nhóm hàng :  Sanaky

Nhãn hiệu: 1

Tình trạng :  Còn hàng

Mã sản phẩm:  Giá: Liên hệ

-  Chì ống 24kV, 6A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 10A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 16A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 20A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 25A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 30A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 40A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 50A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 63A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 80A, dài 442 mm, 50N
-  Chì ống 24kV, 100A, dài 442 mm, 50N